Informații generale

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale NOMINA GROUP EXPERT SRL, cu sediul în social în MUN. PITESTI, CAL. CRAIOVEI, BL.22, SC.G, ET.2, AP.9, cod unic de înregistrare RO18014580, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a te informa cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet edituranomina.ro. („Site-ul”).

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă ești vizitator al Site-ului, NOMINA GROUP EXPERT SRL va prelucra datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizezi în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații / newsletter /recenzii, în măsura în care ne contactezi în acest fel.

Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă ești vizitator al Site-ului, NOMINA GROUP EXPERT SRL prelucrează datele tale cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de NOMINA GROUP EXPERT SRL, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază consimțământul tău, dacă alegi să-l furnizezi.

Îți poți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale poți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail / sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor tale în acest scop nu va avea urmări negative pentru tine.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența ta oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al NOMINA GROUP EXPERT SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru tine.

Durata pentru care îți prelucrăm datele

Ca principiu, NOMINA GROUP EXPERT SRL va prelucra datele tale cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă îți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, NOMINA GROUP EXPERT SRL va înceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de NOMINA GROUP EXPERT SRL. pe baza consimțământului exprimat de către tine înainte de retragerea acestuia. O poți face cel mai ușor prin trimiterea unui email la adresa: admin@edituranomina.ro

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, NOMINA GROUP EXPERT SRL, poate dezvălui datele tale către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină NOMINA GROUP EXPERT SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de webdesign, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către NOMINA GROUP EXPERT SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SC NOMINA GROUP EXPERT S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Drepturile de care beneficiezi

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiezi de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către NOMINA GROUP EXPERT SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea NOMINA GROUP EXPERT SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC NOMINA GROUP EXPERT SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, NOMINA GROUP EXPERT SRL. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către NOMINA GROUP EXPERT SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al NOMINA GROUP EXPERT SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care NOMINA GROUP EXPERT SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a-ți exercita drepturile menționate mai sus, te rugăm să te adresezi la adresa de email: admin@edituranomina.ro

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, te rugăm să citești aici